Muntlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorfor Senterpartiet mener at det er Erik Solheim og Lars Sponheim som skal bestemme strandsonepolitikken framfor kommunene selv

Datert: 06.04.2011
Besvart: 06.04.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Fredag 25. mars vedtok regjeringen nye statlige retningslinjer for strandsonen. De siste årene er råderetten over store arealer og store verdier, flyttet fra lokale kommuner til statlige kontorer og til regjeringen. Dette har mange steder medført en gedigen tillitskrise mellom Kommune-Norge og regjeringen.

Vi så det igjen forrige fredag da regjeringen enda en gang strammet inn for muligheten til å bygge hus, hytter, naust, båtplasser og reiselivsanlegg i strandsonen. Særlig har opprøret, naturlig nok, vært stort på Vestlandet, i Trøndelag, på Sørlandskysten, langs Oslofjorden og Telemark. Regjeringen mener nemlig at presset på arealer i disse områdene er så stort at lokale myndigheter ikke selv kan få ansvar for å si ja eller nei til byggetiltak i strandsonen.

Først foreslo regjeringen et gedigent inngrep i muligheten, noe Høyre protesterte på. Deretter har regjeringen moderert seg noe for noen kommuner, men det er fortsatt betydelig verre for grunneiere og kommuner i hele landet. Kommuner som Haugesund, Karmøy, Tysvær, Rennesøy, kommuner i Ryfylke, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Kristiansandsregionen samt mange andre kommuner føler dette ganske kraftig nå. Det er uansett blitt vanskeligere å bygge noe i strandsonen under denne regjeringen.

Vi har statlige retningslinjer til kommunale planer, vi har statlige planbestemmelser til kommunale planer, vi har nasjonale forventingsbestemmelser til kommunale planer, vi har statlige innsigelser til kommunale planer og vi har statlige veiledere til kommunale planer! Kommunepolitikere over hele Norge er ganske lei av å bli overstyrt av regjeringen og Stortinget både i lokalt selvstyre, men også på strandsoneområdet.

Regjeringen forskjellsbehandler kommuner. Noen får bestemme mer, mens andre får bestemme mindre. Høyre vil at alle kommuner skal bestemme mer.

Spørsmålet til Navarsete er hvorfor Senterpartiet – av alle – mener at det er Erik Solheim og Lars Sponheim som skal bestemme strandsonepolitikken framfor kommunene selv.


Les hele debatten