Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om høringsforslaget til ny lov om studentsamskipnader der det foreslås at departementet under gitte forutsetninger kan avsette samskipnadens styre, og hvorvidt statsråden vil frata studentene makten til å velge sine ledere

Datert: 06.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): I regjeringens høringsforslag til ny lov om studentsamskipnader foreslås det at departementet skal kunne avsette samskipnadens styre når det mener at styret bringer studentsamskipnadens virksomhet i fare. Departementet gis også mulighet til å utnevne et nytt styre. Brukerstyring er et historisk og grunnleggende prinsipp hos samskipnadene. Et styre som blir valgt av studenter, bør avsettes av studenter.

Vil statsråden legge til side dette demokratiske prinsippet og frata studentene makten til å velge sine ledere?


Les hele debatten