Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden mener at forskjellsbehandling av pasienter er akseptabelt, med henvisning til en kvinne som ikke får dekket sine utgifter etter en ryggoperasjon ved privatklinikken Bergen Spine Center

Datert: 07.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen fremstiller det som om alle pasienter i Norge får lik behandling. Dette stemmer ikke. En kvinne som for et par år siden foretok en ryggoperasjon ved privatklinikken Bergen Spine Center, får ikke dekket utgiftene til operasjonen, dette til tross for at en annen pasient fra samme kommune fikk dekket utgifter til samme operasjon. Operasjonen har vært vellykket og gitt henne et nytt liv.

Mener statsråden forskjellsbehandlingen er akseptabel, eller bør pasientene få dekket sine utgifter?


Les hele debatten