Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Om hva statsråden mener om at tiltak for å få flere funksjonshemmede ut i arbeid ikke er gode nok, og hva man vil gjøre overfor denne gruppen slik at også de blir en del av arbeidslivet

Datert: 12.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Bergens Tidende 5. april i år kan en lese at det fortsatt står altfor mange funksjonshemmede utenfor arbeidslivet. Dessverre viser ikke arbeidsledigheten blant denne gruppen at den går ned i motsetning til en generell arbeidsledighet som er synkende. Da må det jo være at regjeringens tiltak for denne gruppen ikke virker.

Hva mener statsråden om at tiltak for å få flere funksjonshemmede ut i arbeid ikke er gode nok, og hva vil statsråden gjøre overfor denne gruppen av tiltak slik at de også blir en del av arbeidslivet?


Les hele debatten