Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til justisministeren

Om hva vi kan gjøre for å hindre at uskyldige kvinner utsettes for brutale overfallsvoldtekter, noe som skjer året rundt og i et økende omfang

Datert: 13.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Jeg har et spørsmål til justisministeren.

Den senere tid har vi fått et økt fokus på det økende antall brutale overfallsvoldtekter som har skjedd. Problemet er at dette skjer året rundt, det skjer i et økende omfang, og det er uskyldige kvinner som i det alt vesentlige er ofre for den type kriminalitet. Det som er bra, er at vi nå får fokus på hva vi kan gjøre for å hindre at det skjer.

Så langt har vi sett justisministeren gjøre en eneste ting, og det er å gå natteravn. La meg bare understreke: Det å gå natteravn er prisverdig. Det er prisverdig at borgere i dette samfunnet stiller opp på fritiden sin, og bidrar til å gjøre samfunnet tryggere. Men landets justisminister bør ha litt større ambisjoner en som så. Hans ambisjoner bør handle om å bidra til å få dimensjonert vårt politi, slik at det er i stand til å bekjempe all kriminalitet som vi dessverre ser i vekst i Norge.

Da er jo spørsmålet når justisministeren og regjeringen har tenkt å iverksette de nødvendige tiltak for å få flere politifolk ute i gatene. Jeg antar at justisministeren er enig med meg i at noe av det viktigste vi kan gjøre, er å ha synlig politi, fordi et synlig politi er med på å forebygge, er med på å forhindre, at kriminalitet skjer. Så det ene er altså å få mer synlig politi.

Det andre må jo være at vi sørger for å gi en garanti for at alle de politistudentene som nå er i ferd med å avslutte sin utdanning, får jobb når de går ut av skolen.

Det tredje må være å ha en ambisjon om at alle de polititjenestemennene som nærmer seg pensjonsalderen – og den er lav i politiet – får en mulighet til å fortsette i politiet hvis det er ønske om det, fremfor at vi kanskje mister kompetansen og at den går over i privat næringsliv i stedet.


Les hele debatten