Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt regjeringen har en plan om å nedlegge Kongsberg sykehus, eller andre lokalsykehus for den saks skyld, eller om disse påstandene fra representanten Per Olaf Lundteigen er usanne

Datert: 13.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg skal også snakke om trygghet, men en litt annen form for trygghet, nemlig den tryggheten befolkningen trenger ved å vite at man har et tilfredsstillende sykehustilbud. Så mitt spørsmål går til helseministeren.

Vi er jo alle gjort kjent med – på litt ulike måter, om jeg må få si det slik –den kampen som pågår mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet når det gjelder ulike lokalsykehus, sist i Sogn og Fjordane. Vi fikk kanskje et nytt høydepunkt i går, da den nyvalgte nestlederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Per Olaf Lundteigen, sa rett ut på kveldsnyhetene at regjeringen har en hemmelig plan for å nedlegge Kongsberg sykehus, eller andre lokalsykehus for den saks skyld.

Mitt spørsmål er rett og slett: Har regjeringen en slik hemmelig plan – eller en åpen plan – eller snakker representanten Lundteigen usant?


Les hele debatten