Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om når vi kan forvente at representanten Borten Moes uttalelser om bygging av gasskraftverk, mer vannkraftutbygging, delegering av ansvar til kommuner og bruk av mobile gasskraftverk, blir regjeringens politikk i praksis

Datert: 13.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I går kunne vi lese i media at det vil bli vinterpriser på strøm hele året. Det er altså fasiten etter 5 1/2 år med rød-grønn energipolitikk. Jeg blir ikke overrasket over dette, for vi har stadig vekk i klimadebattene hørt fra de rød-grønne at vi trenger høyere energipriser for å kutte CO2-utslipp. Ikke minst SV har vært veldig tydelig når de i debatter har sagt rett ut at de som parti ønsker høyere strømpriser.

Men – dessverre – regningen for denne politikken går rett til folk flest og til norsk næringsliv. I VG har en gjennom den rød-grønne regjeringsperioden flere ganger kunnet se LO-leder Roar Flåthen rase mot dette. Så sent som 30. mars 2011 får regjeringen en kraftsalve for energipolitikken fra Roar Flåthen. Men allerede i april 2006 så Roar Flåthen hvilken vei dette gikk, og han truet med kraftkrise og regjeringskrise overfor daværende Odd Roger Enoksen hvis ikke regjeringen endret politikken sin. Dessverre har de holdt fast ved den. Men nå har de fått ny energiminister, og det gir grunn til å glede seg.

Jeg har store forventninger til den nye energiministeren. Jeg ønsker ham velkommen i regjeringen og velkommen til Stortingets spørretime, for som stortingsrepresentant hadde Ola Borten Moe veldig klare og tydelige løsninger på de kraftutfordringene vi så da, og som vi ser nå. Allerede i VG 3. april 2006 mente han at vi burde ha en politikk som gjør Norge selvforsynt med billig strøm. Vi bør bygge gasskraftverk og vannkraftverk. Det er spennende, for når Fremskrittspartiet har tatt til orde for de samme løsningene, har vi fått kjeft for å være klimafiendtlige.

Men dette er ikke bare fjern historie. Så sent som i Adresseavisen 15. september i fjor tok representanten Borten Moe til orde for å bygge gasskraftverk, bygge ut mer vannkraft, delegere mer ansvar til lokale kommuner og ta i bruk de mobile gasskraftverkene. Når kan vi forvente at disse klare ordene blir regjeringens politikk i praksis?


Les hele debatten