Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Om hvorvidt Norge vil støtte forslaget om adgang til å klage brudd på Barnekonvensjonen inn til FNs komité for barnets rettigheter i FNs Menneskerettighetsråd, og hvilken betydning en slik støtte vil ha for norsk ratifisering

Datert: 27.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Det siste året har det pågått forhandlinger i FN om en ny tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen som i visse tilfeller vil gi adgang til å klage brudd på konvensjonen inn til FNs komité for barnets rettigheter. Norge har uttrykt skepsis til denne historiske styrkingen av barns rettigheter. Forslaget vil i juni legges fram for FNs Menneskerettighetsråd, der Norge er medlem.

Vil Norge støtte forslaget til klagemekanisme i FNs Menneskerettighetsråd, og hvilken betydning vil en slik støtte ha for norsk ratifisering?


Les hele debatten