Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å sikre at økt inntak av lærerstudenter også resulterer i tilsvarende økning i ferdigutdannede lærere

Datert: 27.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Samordna opptak viser positiv økning i rekruttering til lærerutdanningene. Antallet studenter har steget betydelig de siste årene. Det er kjent ved de fleste studier at frafall og omvalg i stor grad skjer i løpet av de første studieårene. Jeg regner med at statsråden følger nøye med på gjennomføringsgraden og karakternivå hos lærerstudentene. Det er nå viktig å sikre at økt inntak av studenter også resulterer i tilsvarende økning i ferdigutdannede lærere.

Ser statsråden tendenser som bekrefter at det blir slik?


Les hele debatten