Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om aktivt å utnytte det mulighetsbildet for ny energiproduksjon og bidrag til ny energiforsyning som kommer i kjølvannet av en eventuell politikkendring i våre naboland mht. fremtiden for atomkraft

Datert: 28.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Ulykken ved atomkraftanlegget i Fukushima har medført en debatt i Europa i forhold til fremtiden for atomkraft.

Vil statsråden gjøre noe aktivt for å utnytte det mulighetsbildet for ny energiproduksjon og bidrag til energiforsyning som kommer i kjølvannet av en eventuell politikkendring i våre naboland?


Les hele debatten