Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å medvirke til at forsøkene med én karakter i norskfaget på studiespesialiserende programmer ved Fana gymnas i Bergen og Kongsbakken videregående skole i Tromsø blir evaluert

Datert: 28.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Fana gymnas i Bergen og Kongsbakken videregående skole i Tromsø gjennomfører forsøk med én karakter i norskfaget på studiespesialiserende programmer. Bakgrunnen for forsøkene er blant annet at norsklærerne mener de kan få større spillerom for kvalitativt norskfagarbeid ved at omfanget av de formelle, karakterrettede vurderingsgrunnlagene reduseres. Forsøkene har vakt interesse langt utover de to involverte skolene.

Vil statsråden medvirke til at forsøkene ved de to skolene blir evaluert?


Les hele debatten