Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til kulturministeren

Om hvorfor stortingsvedtaket om flytting av Preus fotomuseum til Magasin A på Karljohansvern i Horten ikke er gjennomført

Datert: 15.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av kulturminister Turid Birkeland

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Gjennom St.prp. nr. 56 (1993-94) slo Stortinget fast at Preus fotomuseum på 1 400 kvadratmeter skulle bli flytta til 4. etasje i Magasin A på Karljohansvern i Horten. Arbeidet skulle vært fullført innen 31. desember 1995.

Hvorfor er ikke vedtaket i Stortinget gjennomført?"


Les hele debatten