Spørretimespørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å syte for statleg fullfinansiering av fagskulane

Datert: 04.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Sunnmørsposten skriv 3. mai at fagskulane i Møre og Romsdal har vekst i søkartala for komande studieår. Likevel er situasjonen at dersom fagskulane skal kunne utvide sitt tilbod vil dette gå ut over det vidaregåande tilbodet i fylket. Det at staten ikkje finansierer dette tilbodet medfører dermed både at ein vert hengande etter med teknologisk utstyr innan desse utdanningane, men også at den vidaregåande opplæringa får mindre rammer i fylket.

Vil statsråden no syte for statleg fullfinansiering av fagskulane?


Les hele debatten