Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som er planen for å få redusert veiforfallet, og når bilistene kan regne med at både riks- og fylkesveier i hovedsak har god tilstand

Datert: 05.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Seksjon for vegforvaltning hos Statens vegvesen måler hvert år tilstanden på mesteparten av riksveinettet. Tall for perioden 2000-2009 viser gradvis forverring; veiforfallet har samlet økt med 48 prosent. Også tilstanden for fylkesveinettet er bekymringsfull, og i 2010 var hele 53 prosent av fylkesveinettet klassifisert som dårlig eller svært dårlig målt på tilstand i veidekket.

Hva er statsrådens plan for å få redusert veiforfallet, og når kan bilistene regne med at både riks- og fylkesveier i hovedsak har god tilstand?


Les hele debatten