Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan statsråden ser på Fagerberg-utvalgets konklusjoner og anbefalinger i rapporten om norsk forskning, og på hvilken måte man vil involvere Stortinget i den videre prosessen

Datert: 05.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Fagerberg-utvalget har nettopp levert sin rapport om norsk forskning. Utvalget fikk i oppdrag å se på sammenheng mellom ressursinnsats og resultater av den offentlig finansierte forskningen.

Hvordan ser statsråden på Fagerberg-utvalgets konklusjoner og anbefalinger, og på hvilken måte vil hun involvere Stortinget i den videre prosessen?


Les hele debatten