Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvordan norske myndigheter har øvet innflytelse på EU-kommisjonens forslag om Common Consolidated Corporate Tax Base, og hvilken holdning man har til forslaget

Datert: 11.05.2011
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 18.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): EU-kommisjonen la 16. mars frem et forslag om Common Consolidated Corporate Tax Base. Forslaget innebærer forenkling av skattereglene for selskap med aktivitet i flere EU-land som er beregnet å innebære 2 milliarder euro i årlige forenklingsbesparelser. På den annen side kan forslaget anses å bryte med nærhetsprinsippet, og redusere medlemslandenes muligheter til å føre en ønsket skattepolitikk.

Hvilken holdning, og på hvilken måte har norske myndigheter øvet innflytelse på EUs prosess med regelverket?


Les hele debatten