Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å bidra til at man ikke rammes av nye billeangrep på skog, noe som tidligere har medført store ødeleggelser og økonomisk tap

Datert: 12.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På slutten av 1970-tallet ble store deler av Hedmark rammet av billeangrep på skog. Dette medførte store ødeleggelser og store økonomiske tap. Lignende har skjedd andre steder i Norge. Nå er det fare for samme ødeleggelser.

Hvordan vil statsråden bidra til at dette ikke skjer eller at skadene blir så små som mulig?


Les hele debatten