Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Om hvilke initiativ regjeringen har tatt for å sikre at Norges utfordringer med grenseoverskridende kriminalitet er ivaretatt i EUs pågående arbeid med sikrere grenser og bedre kontroll med ulovlige innvandrere

Datert: 12.05.2011
Fremsatt av: Michael Tetzschner (H)
Besvart: 18.05.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): EU arbeider for tiden med flere Initatives on Smart Borders, som i sum vil bidra til sikrere grenser og mindre kriminalitet. Ved i større grad å bruke moderne teknologiske løsninger skal det samtidig sikres at Europa fortsatt er tilgjengelig for reisende.

Hvilke initiativ har regjeringen tatt for å sikre at Norges utfordringer med grenseoverskridende kriminalitet er ivaretatt i EUs pågående arbeid med sikrere grenser og bedre kontroll med ulovlige innvandrere?


Les hele debatten