Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Om hvorvidt statsråden er enig med Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter om at PRO-senteret skal miste sin statsstøtte fordi de oppleves som å arbeide mot regjeringens politikk

Datert: 12.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mange organisasjoner får statlig støtte selv om de motarbeider regjeringens politikk, inkludert partiet Venstre. I Dagbladet 5. mai 2011 uttaler flere stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet at PRO-senteret bør miste sin statsstøtte nettopp fordi de motarbeider regjeringens politikk.

Er statsråden enig med Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter om at PRO-senteret, og logisk sett en rekke andre organisasjoner, skal miste sin statsstøtte fordi de oppleves som å arbeide mot regjeringens politikk?


Les hele debatten