Muntlig spørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt statsråden for forskning og høyere utdanning er enig i at norske universiteter og studenter er for lite ambisiøse, slik næringsministeren flere ganger har gitt uttrykk for

Datert: 18.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Næringsminister Trond Giske har i et intervju med Bergens Tidende i fjor høst tatt et kraftig oppgjør med norske universiteter og studenter. Næringsministeren, som også tidligere har vært utdanningsminister, er i følge Bergens Tidende «ikke imponert over sulten til norske studenter og universiteter».

Han sier:

«Over halvparten av norske studenter har innført sekstimersdagen, og universitetene har for lave ambisjoner».

Han sier også:

«Se bare på de kinesiske studentene. De leser til langt på natt. Og det gir resultater».

Og videre:

«Jeg er ikke imponert over universitetenes egne evner til å prioritere og velge bort. Skal ambisjonene opp, må ledelsen ved universitetene klare å spisse sin virksomhet. Og da må det middelmådige prioriteres ned, eller helt bort».

Hittil i år har næringsministeren holdt foredrag rundt samme tema på flere utdannings- og forskningskonferanser, konferanser som den ansvarlige statsråden stort sett ikke har vært til stede på.

Mitt spørsmål blir da: Deler statsråden for forskning og høyere utdanning denne analysen? Er hun enig i at norske universiteter og studenter er for lite ambisiøse? Hva vil hun i så tilfelle foreta seg for å rette på situasjonen? Bør norske studenter begynne å lese til langt på natt? Og hvilke middelmådige satsinger ved universitetene kan det være aktuelt å fjerne?


Les hele debatten