Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om at Statsskog SF har fordoblet uttaket av skog på eiendommen som ble kjøpt fra Borregaard Skoger i 2010, og hvorvidt det kan være en uforsvarlig mengde tømmer som tas ut

Datert: 19.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Statskog SF kjøpte i 2010 bl.a. Borregaard Skoger m.m. for 1,725 milliarder kroner. Det hugges nå uforsvarlig mye i den delen av eiendommen som ligger i Hedmark. Uttaket nå, samt varslet uttak i kommende periode, er i forhold til forrige eier, fordoblet.

Er statsråden enig i at dette kan være uforsvarlig mengde kubikk tømmer som tas ut?


Les hele debatten