Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til justisministeren

Om framlegget til politimeisteren i Sogn og Fjordane om å slå saman Sogndal og Leikanger lensmannsdistrikt, og kva svaret frå Justisdepartementet blir

Datert: 23.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Den 20. juni 2010 sende politimeisteren i Sogn og Fjordane brev til Politidirektoratet med framlegg om å slå saman Sogndal og Leikanger lensmannsdistrikt. Avgjerda var teken i samråd med dei 2 lensmennene og arbeidstakarorganisasjonane. Kommunestyret i Leikanger har støtta framlegget. Den 3. august 2010 sende Politidirektoratet brev til Justisdepartementet der dei støtta politimeisteren sitt framlegg.

Når får politimeisteren svar på spørsmålet om samanslåing av dei 2 lensmannsdistrikta, og kva blir svaret?


Les hele debatten