Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å ta initiativ til en evaluering av legemiddelinnkjøpssamarbeidet som har spart norske sykehus for store kostnader siden oppstarten i 1995

Datert: 26.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kostnadene for helseforetakene knyttet til bruk av legemidler er svært store og det er viktig, med den sykehusøkonomien vi nå ser, at man alltid har fokus på hvordan en kan klare å få mest mulig ut av de midlene man har til rådighet. Legemiddelinnkjøpssamarbeid har siden oppstarten i 1995 spart norske sykehus for store kostnader gjennom sitt arbeid med å forbedre innkjøpsordningene og få til gode anbud. Ordningen har imidlertid ikke vært evaluert etter siste omorganisering i 2002/2003.

Vil statsråden ta initiativ til en evaluering?


Les hele debatten