Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til justisministeren

Om hvorvidt justisministeren skjønner at mange lokalpolitikere føler at regjeringen motarbeider deres strategi for å gjøre ungdomsmiljøer narkotikafrie når de sender flere med distribusjonsnett for narkotika rundt omkring i landet

Datert: 01.06.2011
Besvart: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Jeg vil fortsette å spørre justisministeren. Det er nemlig sånn at den forrige runden ikke var spesielt oppklarende.

Jeg har lyst først til å gratulere ministeren med den ene delen av det som ble lansert i går, nemlig nye regler som gjør at man lettere kan fengsle kriminelle asylsøkere. Det er en god snuoperasjon. For to år siden foreslo Høyre dette i Stortinget. Da – under ledelse av presidenten med ansvarsområde i regjeringen den gangen – sa regjeringen at dette ikke var nødvendig. Jeg synes det er en bra innrømmelse at man nå mener at det er nødvendig, og at vi kanskje får tatt grep om den kriminelle aktiviteten som åpenbart organiseres gjennom asylnettverk.

Men det andre forslaget, nemlig det å distribuere dem som har litt lavere alvorlighetsgrad på kriminaliteten sin rundt omkring i landet, synes lite gjennomtenkt. Veldig mange av våre ordførere fikk rett og slett kaffen i vrangstrupen i går da de opplevde at statsministeren direkte motarbeidet det arbeidet de over flere år har gjort for å skape tryggere lokalsamfunn – jobben med å slå ned på narkotikaomsetning ved en strategi for nulltoleranse mot narkotika i sine lokalmiljø og jobben med å styrke ungdomsarbeidet mot narkotika. Så får de beskjed om at denne regjeringens gave til Distrikts-Norge, eller til mindre steder rundt omkring, er å lage et nytt distribusjonsnett for narkotika ved å flytte dem som er i de åpne narkotikamiljøene i Oslo av asylsøkere, rundt omkring i landet. For det var det statsministeren sa.

Mitt spørsmål til justisministeren er: Skjønner han at mange lokalpolitikere i går følte at regjeringen motarbeider deres strategi for å gjøre ungdomsmiljøer narkotikafrie når de sender flere med distribusjonsnett for narkotika rundt omkring i landet?


Les hele debatten