Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å sikre at demokratiske spilleregler følges i norske kommuner, og at kommuneloven etterleves, med henvisning til Harstad der Ap og H drev med selektiv innkalling av representanter til møter for å sikre flertall for bompenger

Datert: 01.06.2011
Besvart: 01.06.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mitt spørsmål går til kommunalministeren.

Jeg oppfatter at kommunalministeren har et oppriktig engasjement for lokaldemokratiet – at det skal få lov til å blomstre – selv om hun til stadighet opplever å bli overstyrt av sine partnere i regjeringen, særlig på asylfeltet.

Men jeg tenkte å ta frem et eksempel, om jeg får lov: I min egen hjemkommune, Harstad, får man demonstrert ganske klart at lokalpolitikerne trenger å bli irettesatt når det gjelder å håndtere lokaldemokratiet og spillereglene i kommuneloven. Vi har en sak i Harstad som handler om bompenger – å innføre bompengefinansiering. For å sikre flertall for bompenger valgte Arbeiderpartiet og Høyre å drive med det som er selektiv innkalling av representanter til møter. Det kommer klart frem i Harstad Tidende hvordan man rensker bort motstandere, lar være å kalle inn representanter som er mot bompenger, for å skaffe flertall i kommunestyret. Enda verre enn det: Lederen i Harstad Arbeiderparti går så lang at han instruerer ansatte på rådhuset om å nekte lovlig valgte representanter adgang til kommunestyret og adgang til rådhuset, fordi vedkommende representant har såkalt gal mening når det gjelder bompenger. Dette er et rimelig horribelt eksempel på brudd på kommuneloven, og manglende respekt for lokaldemokratiets spilleregler.

Hva mener statsråden om denne type eksempler, og hva vil man gjøre – ikke minst for å sikre at demokratiske spilleregler følges ute i norske kommuner, og at kommuneloven etterleves? Her i denne saken er det jo rent tilfeldig at man får innsyn i hva som faktisk skjedde, og jeg frykter at dette også skjer i mange andre kommuner.


Les hele debatten