Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om at Follobanen, Oslo-Ski, vil bli forsinket fordi man pga. historiske kvaliteter i området må utrede en ny trasé, og hvilke nye forhold som er kommet frem i Middelalderbyen som man ikke kunne ta høyde for da man laget den opprinnelige tidsplanen for togstrekningen

Datert: 04.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): På NRK Østlandssendingen kom det frem at Follobanen, Oslo-Ski, vil bli 2-3 år forsinket. Årsaken er tilsynelatende at Jernbaneverket skal utrede en ny trasé øst for Oslo S på grunn av historiske kvaliteter i bebyggelsen i området.

Siden disse områdene har vært i området siden middelalderen, derav navnet Middelalderbyen/parken, hvilke nye forhold er kommet frem som man ikke har hatt mulighet til å ta høyde for når man lagde den opprinnelige tidsplanen for denne togstrekningen?


Les hele debatten