Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt statsråden avviser en kostnadsdekning fra bruker i tilrettelagte skiløyper, med bakgrunn i at tilrettelegging av tilbud i utmark er ressurskrevende og viktig for å skape nye muligheter og arbeidsplasser i Distrikts-Norge

Datert: 12.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Å tilrettelegge tilbud i utmark krever ressurser og er viktig for å skape nye muligheter og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Skiløyper, tilrettelegging for trening og betaling for dette har vært framme i media den siste tiden. Relativt til utmarkas nærmest ubegrensede omfang og tilgjengelighet, dreier dette seg om små arealer. Statssekretæren har vært svært bastant i sin avvisning av en kostnadsdekning fra bruker i de tilrettelagte løypene.

Er statsråden enig og like restriktiv i sin holdning?


Les hele debatten