Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan utviklingen i bruk av PET-scan har vært, og hvorvidt nivået er i tråd med den utviklingen Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering la til grunn

Datert: 19.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvordan har utviklingen i bruk av PET-scan i Norge vært siden 2009 og er nivået så langt i 2011 i tråd med den utviklingen Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering la til grunn i sin sak i 2009?


Les hele debatten