Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om hvilke konsekvenser og kostnader det kan få for norske havner at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ikke godtar den norske gjennomføringen av EUs havnesikringsdirektiv

Datert: 20.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godtar ikke den norske gjennomføringen av EUs havnesikringsdirektiv. Direktivet berører rundt 600 norske havner.

Hvilke konsekvenser og kostnader kan dette få for norske havner og hva akter regjeringen å foreta seg for å unngå at en rekke norske havner må stenge hvis ikke norske tilpasninger kommer på plass?


Les hele debatten