Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvilken strategi regjeringen har tenkt å legge for konkurransekraften til norsk næringsliv fremover, med bakgrunn i at 700 mennesker mister jobben når REC legger ned fabrikker

Datert: 26.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I dag har nyhetene også vært preget av andre dårlige nyheter for Norge. 700 mennesker har mistet jobben sin permanent når REC nå legger ned sine fabrikker på Herøya, i Glomfjord og i Narvik.

Hver gang det skjedde denne typen strukturendringer under den forrige regjeringen, kom Arbeiderpartiets representanter på banen og sa at vi trenger en mer aktiv stat, og etterlyste hvilke tiltak og virkemidler regjeringen skulle presentere for å stoppe en bedriftsnedleggelse. Etter seks og et halvt år med dagens regjering er det vel sånn at en aktiv stat etter hvert har blitt mest aktiv prat. Det er ikke virkemidler i dagens situasjon for å stoppe denne typen nedleggelser på kort sikt.

Det finnes bare ett vesentlig virkemiddel på lang sikt, og det er å sørge for at konkurransekraften i norsk økonomi er så sterk og for norske bedrifter så god at vi klarer oss. Der er det noen dystre utsikter for øyeblikket, basert på mindre internasjonal trekkraft.

Siden finanskrisen har vi mistet 57 000 arbeidsplasser i privat sektor i Norge. Når REC vurderer hvorfor de legger ned, sier de at det er etterspørselen som svikter, men det er også det at de ikke klarer å være konkurransekraftige med sine bedrifter i Norge.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Hvilken strategi har regjeringen tenkt å legge for konkurransekraften til norsk næringsliv fremover? Når man leser nasjonalbudsjettet, er det bare ett svar, og det er god økonomisk styring i makro. Men vi vet at konkurransekraft for en bedrift er konkurransekraft i mikro – det å være konkurransedyktige når de møter kundene, å være bedre, dyktigere, smartere enn sine konkurrenter. Hva er regjeringens strategi?


Les hele debatten