Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren vil ta en diskusjon om handlingsregelens innhold, med henvisning til at det blir ansett som uansvarlig å bruke mer av oljeformuen til veier i Norge

Datert: 26.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Fremskrittspartiet mener det er viktig å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Samtidig er det viktig å bygge landet, utnytte det potensialet som finnes, og øke vår framtidige produksjonsevne. Det er tross alt vår arbeidskraft som vil være den viktigste inntektskilden, også i framtiden, selv om olje er viktig i dag.

Handlingsregelen regulerer bruken av oljeformuen i Norge. Gjennom snedige beregninger fra Finansdepartementet – å lage seg grenser for hva som er ansvarlig, og hva som er uansvarlig oljepengebruk – kan vi altså gamble med oljeformuen ved å gi lån til EU-land som nesten er konk. Vi kan gjerne bruke oljeformuen til å kjøpe handlegater i utlandet, men å bygge veier i Norge, kan være uansvarlig, med mindre Finansdepartementet sier at det er greit – og det til tross for at det finnes mange gode, samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter som kan realiseres.

Argumentet for handlingsregelen er å omgå overoppheting i norsk økonomi. Det er jeg enig i – det er viktig. Samtidig, når vi ser tilbake på de siste årene, ser vi at når Statkraft får 14 mrd. kr i egenkapital, betyr ikke handlingsregelen noen ting, men hadde vi gitt 14 mrd. kr i subsidier til Statkrafts prosjekter i stedet, ville handlingsregelen sagt at det var uansvarlig.

Da Stortinget i juni i år vedtok oljeprosjekter for 90 mrd. kr, hadde handlingsregelen ingen synspunkter på det. Men når vi skal bygge veier til disse anleggene, så vil de omfattes av handlingsregelen. Når vi de siste fire årene har brukt 250 mrd. kr mer på norsk sokkel enn under Bondevik-regjeringen, har handlingsregelen ingen synspunkter på det. Men når Fremskrittspartiet foreslår å bruke 5 mrd. kr mer til veier og jernbane i Norge, er det veldig uansvarlig.

Dette henger ikke sammen. Det er ikke slik at én krone brukt på vei, gir inflasjon, mens én krone brukt på vindmøller eller oljeplattformer, ikke gir inflasjon. Vil statsministeren følge rådet fra sin samferdselsminister og ta en diskusjon om handlingsregelens innhold?


Les hele debatten