Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om at det er en omfattende og ressurskrevende prosess å få NOKUT-godkjent et utdanningstilbud, og hvordan statsråden kan sikre forutsigbarhet slik at nye tilbud og initiativ ikke stopper opp

Datert: 27.10.2011
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 09.11.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Det er en omfattende og ressurskrevende prosess å få NOKUT-godkjent et utdanningstilbud. Det er ønskelig at nye tilbud kommer til, og at eksisterende utvikler seg. Etter å ha vært gjennom slike prosesser opplever likevel mange ikke å få gjennomført tilbudet da tilskudd til utdanningen avslås på grunn av manglende økonomiske rammer. Dette oppleves svært frustrerende, og virker demotiverende på nye søkere.

Hvordan vil statsråden sikre forutsigbarhet slik at denne type initiativ ikke stopper opp?


Les hele debatten