Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt statsråden kan garantere jobb i politiet til alle avgangselevene ved politiutdanningen i Kongsvinger

Datert: 02.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I 2009 åpnet Politihøgskolen i Kongsvinger i Hedmark. De som startet på studiet første året, er nå avgangsstudenter i år. De siste årene har vi sett at politidekningen i landet er gått ned målt opp mot innbyggertallene.

Kan statsråden garantere jobb i politiet til alle avgangselevene ved politiutdanningen i Kongsvinger?


Les hele debatten