Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til justisministeren

Om hvorfor nye stillinger i politiet kun er øremerket nyutdannede politifolk, og når de som var ferdigutdannet for 2, 3 og 4 år siden kan forvente å få jobb

Datert: 03.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I sommer ble flere vikariat i Nord-Trøndelag politidistrikt avsluttet. Mange av disse har ikke fått ny jobb, og er dermed dagpengemottakere hos Nav. Etatens økonomiske handlingsrom har blitt redusert som følge av IKT-investeringene. Dette kommer kraftig til uttrykk ved at man i nevnte politidistrikt har holdt 15-20 stillinger vakante.

Hvorfor er nye stillinger kun øremerket nyutdannede politifolk, og når kan de som var ferdigutdannet for 2, 3 og 4 år siden forvente å få jobb?


Les hele debatten