Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden er bekymret for lite treffsikre modeller når det gjelder skatteinngang, med henvisning til at skatteinntektene nok en gang overgår anslaget som legges til grunn i budsjettene

Datert: 09.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Skatteinntektene overgår nok en gang skatteanslagene kraftig. Under regjeringen Stoltenberg er skatteanslaget underestimert hvert år, totalt med ca. 70 mrd. kr i perioden 2005-2010. Trenden ser ut til å fortsette i 2012. Dette er isolert sett gledelig, men det er svært betenkelig om skatteanslag og prognoser som legges til grunn i budsjettene er så lite treffsikre som en nå kan få inntrykk av.

Er statsråden bekymret for lite treffsikre modeller når det gjelder skatteinngang?


Les hele debatten