Muntlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva som gjøres for å oppfylle barnevernsbarns rett til utdanning, med henvisning til at det i flere institusjoner ikke i særlig grad blir oppmuntret til skolegang

Datert: 09.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Mitt spørsmål går til likestillingsministeren og statsråden med ansvaret for barnevernet.

Utdanning og skolegang er en av de viktigste innsatsfaktorene for å gi barn og unge den ballasten og det grunnlaget som trengs for å møte utfordringer senere i livet. Av de barna som kanskje mer enn andre er avhengige av å ha skolen som et fast holdepunkt i hverdagen, nemlig barnevernsbarna, er det dessverre altfor mange som ikke får skolegang de har krav på. Mange av disse barna opplever vanskeligheter senere i livet, ikke minst på grunn av at de ikke har gått på skolen.

Disse barna er statens ansvar. Staten har samtidig plikt til å gi disse ungene opplæring. Likevel viser barnevernsundersøkelsen at 24 pst. av disse barna ikke går på skole. Hele 25 pst. sier i denne undersøkelsen at de aldri i særlig grad har blitt oppmuntret til skolegang av dem som jobber på institusjonen. Fylkesmennene melder nå om brudd på opplæringsloven i alle fylker.

Når det gjelder det å få barna på skolen, trengs det kanskje ikke å sette ned noen flere utvalg eller ha flere evalueringer for å finne ut hva man skal gjøre. Det er etter min mening ganske enkelt: Å be barnevernet å vektlegge i mye større grad nødvendigheten av å få barna på skolen.

Hva gjør statsråden nå for å oppfylle disse ungenes rett til utdanning?


Les hele debatten