Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om kva statsråden vil gjere for å få den totale rovviltbelastninga ned slik at tapstalet blir akseptabelt og at det ikkje blir innført beitenekt

Datert: 10.11.2011
Fremsatt av: Lars Myraune (H)
Besvart: 16.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Programmet "Brennpunkt" på NRK 8. november viser ein sauebonde frå Steinkjer som blir trua med beitenekt på grunn av stort tap av sau på beite grunna rovdyr. I området er det dokumentert tap til bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Området ligg utanfor yngleområde for bjørn, talet på ynglingar for gaupe er dobbelt så store som bestandsmålet, og den store kongeørnbestanden blir ikkje forvalta.

Kva vil statsråden gjere får å få den totale rovviltbelastninga ned slik at tapstalet blir akseptabelt og at det ikkje blir innført beitenekt?


Les hele debatten