Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt 20 virkedager fra et sykehus mottar henvisning til utredning er fullført og behandling starter

Datert: 16.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Den 24. juni la statsministeren fram en kreftgaranti på vegne av regjeringen der han lovet at det skulle gå maksimalt 20 virkedager fra et sykehus mottar en henvisning om nødvendig utredning til en har fullført utredningen og første behandling starter.

I ettertid har regjeringen selv skapt usikkerhet om dette var en målsetting, en retningslinje, en veileder eller en garanti. Helseministeren har selv brukt ordet «garanti». Høyre er faktisk ikke så veldig opptatt av hva regjeringen kaller dette for, men vi er veldig opptatt av at det faktisk virker for kreftpasienter i Norge. TV 2 har gjentatte ganger dokumentert at det ikke er tilfellet, at veldig mange kreftpasienter må vente betydelig lenger enn det disse målsettingene sier.

Konkrete mål for helsetjenesten vår er veldig bra. Men skal de fungere, må de ha et faktisk innhold. Resultatene må være målbare, og vi må ha en plan for når målene skal være nådd. Regjeringens garanti, målsetting, plan eller veileder – alt ettersom hva enn kan velge å kalle det for – er i dag en tom beskrivelse av et ideal, men uten en konkret plan for hvordan en skal nå dette målet, eller når en skal komme dit. Altså: Regjeringen vet hvor de vil, men de vet ikke hvordan de skal komme dit, og de vet ikke når de skal være der.

Spørsmålet mitt til statsråden er derfor ganske enkelt: Har regjeringen satt en dato for når helsevesenet vårt skal være i stand til å oppfylle regjeringens mål, en konkret dato for når dette er en realitet for norske kreftpasienter?


Les hele debatten