Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden tar ansvar for trafikksikkerheten på både riks- og fylkeskommunale veier, med bakgrunn i antallet dødsulykker i Hordaland og at langt mer av veinettet er fylkeskommunens ansvar

Datert: 09.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Av 15 dødsulykker i trafikken i oktober 2011 er 2 i Hordaland. Hittil i år er også Hordaland overtydelig representert på statistikken over dødsulykker med 16 drepte av totalt 147. Samlet går antall dødsulykker tydelig ned, men det gjelder dessverre ikke Hordaland. Langt mer av veinettet er nå et fylkeskommunalt ansvar. Jeg går likevel ut fra at regjering og statsråden tar ansvar for trafikksikkerheten på både riks- og fylkeskommunale veier og at man har et spesielt fokus på fylker med mange dødsulykker.

Hvordan?


Les hele debatten