Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til finansministeren

Om å forklare forskjellsbehandling på f.eks. flyplass- og jernbaneinvesteringer, som ifølge finansministeren best gjøres over statsbudsjettet, når det meste av annen infrastruktur realiseres gjennom selskaper som ikke kan styres av regjeringens finanspolitikk

Datert: 17.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Ved flere anledninger uttrykker finansministeren at investering i vei- og jernbaneinfrastruktur gjøres best over statsbudsjettet og ikke som selvstendig prosjektfinansiering. Det meste av annen statlig infrastruktur realiseres gjennom selskaper som ikke kan styres via regjeringens finanspolitikk, men snarere er en del av samfunnets totale aktivitetsnivå som reguleres via pengepolitikken.

Hvordan forklarer statsråden denne forskjellsbehandlingen på for eksempel flyplass- og jernbaneinvesteringer?


Les hele debatten