Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til utenriksministeren

Om alvorlige påstander fra landets største regjeringsparti om misbruk av ytringsfriheten fordi FrP gjennom mange år har satt søkelyset på utfordringer ved norsk innvandrings- og asylpolitikk, og hvorvidt det ikke er slik at det fortsatt er utfordringer på dette feltet

Datert: 23.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): I går kunne vi høre både Arbeiderpartiets partisekretær, Raymond Johansen, og AUFs leder, Eskil Pedersen, komme med flere kraftfulle utfall mot Fremskrittspartiet. Det var påstander om høyrepopulister med grumsete holdninger, det var påstander om at Fremskrittspartiet av en eller annen grunn misbrukte ytringsfriheten når vi deltok i det politiske ordskiftet i Norge, det var påstander om at vi bidro til en hatsk debatt, fordi vi gjennom mange år har satt søkelyset på utfordringer ved norsk innvandrings- og asylpolitikk, og det var sågar en underliggende påstand om at vi nærmest delte terroristens holdninger fra 22. juli.

Dette er alvorlige påstander fra landets største regjeringsparti.

Jonas Gahr Støre har – fra tid til annen i hvert fall – vært opptatt av ytringsfrihet. Han var noe mer unnfallende i karikaturstriden, men har vært betydelig klarere den senere tid. I tillegg har han ledet Arbeiderpartiets integreringsutvalg, som la frem 99 forslag, hvorav svært få av dem – om noen – har blitt vedtatt politikk. Men mange av forslagene som utvalget til Støre la frem, var til forveksling lik Fremskrittspartiets.

Jeg har noen spørsmål til Støre: Er det slik at Norges asyl- og integreringsutfordringer plutselig har forsvunnet, eller er det fortsatt en jobb å gjøre på dette feltet? Er det slik at det er Arbeiderpartiet som nå har definisjonsmakten på ytringsfrihet? Er det greit, ifølge Støre, å omtale Fremskrittspartiet på denne måten? Og til slutt: Er Støre enig i sine partifellers karakteristikker av Fremskrittspartiet?


Les hele debatten