Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om kva statsråden vil gjere for å forvalte bestanden av kongeørn i samsvar med målet, med bakgrunn i skadeomfang på husdyr og tamrein

Datert: 24.11.2011
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 30.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): I rovviltforliket heiter det: "Kongeørn må inngå i overvåkingsprogrammet på lik linje med de øvrige rovviltartene, og kartlegging av kongeørnbestanden må ferdigstilles så raskt som mulig. Det er viktig å redusere usikkerheten knyttet til antall hekkende par av kongeørn og skadeomfanget forvoldt av kongeørn på husdyr og tamrein." Bestanden er i dag langt over bestandsmålet. I Nord-Trøndelag er det betydeleg skadeomfang både på husdyr og tamrein.

Når vil overvåkingsprogrammet vere klart, og kva vil statsråden gjere for å forvalte bestanden i samsvar med bestandsmålet?


Les hele debatten