Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om at rutiner i dagens ordning med D-nummer til sesongarbeidstakere fra andre land skaper problemer for næringslivet, og hvilke forbedringer statsråden vil iverksette

Datert: 24.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Mange næringer er avhengig av sesongarbeidskraft fra andre land. For å få utbetalt lønn må disse arbeidstakerne ha et D-nummer. Statsråden varslet i sitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1 609 for 2010-2011 at en tverrdepartemental gruppe skulle redegjøre for dagens ordning. Denne skulle levere rapport i løpet av høsten. Det kommer stadig signaler om lang saksbehandlingstid og rutiner som skaper problemer for næringslivet rundt D-nummer.

Hva er arbeidsgruppens konklusjoner, og hvilke forbedringer vil statsråden iverksette?


Les hele debatten