Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å bidra slik at det blir en frivillig utvikling med overgang fra bil til jernbane ved transport av tømmer

Datert: 24.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er et ønske fra deler av skognæringen at mest mulig av tømmer og tømmerprodukter blir transportert på jernbane i motsetning til i dag hvor det meste blir transportert med bil.

Hva vil statsråden bidra med slik at det blir en frivillig utvikling med overgang fra transport med bil til transport med jernbane der dette er mer økonomisk og hensiktsmessig?


Les hele debatten