Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hva endringene i Europa og eventuelle bevegelser av arbeidskraft vil bety for Norge, og hvilken strategi regjeringen vil legge opp til for å sikre at vi kan bruke den arbeidskraften på en god måte

Datert: 30.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I utgangspunktet: Hva betyr endringene i Europa, eventuelle bevegelser av arbeidskraft, for Norge? Mitt utgangspunkt er at dette er både en utfordring og ikke minst en stor mulighet for norsk økonomi.

Perioden fra 2006 og frem til 2008 var preget av at vi kunne øke aktiviteten i norsk økonomi fordi vi fikk mange arbeidsinnvandrere. Vi gjorde det uten å få et særnorskt økt prispress på det tidspunktet.

Det å få arbeidsinnvandrere har stor betydning for å kunne utvikle norsk økonomi også i årene fremover. Men vi vet også av erfaring at da vi fikk arbeidsinnvandrere på 1970-tallet og i begynnelsen av 1980-tallet, ledet det til videre problemer, fordi man ikke klarte å omstille disse arbeidsinnvandrerne til et endret norsk arbeidsmarked. Hvis vi ser på arbeidsledighetstallene for august i år, var nesten 10 000 arbeidsinnvandrere fra europeiske land arbeidsledige i Norge. 15 pst. av de helt ledige hadde sin opprinnelse fra andre land.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Når vi har et så stort antall som er her, som ikke er i jobb, men som har opparbeidet seg rettigheter, hvilken strategi vil regjeringen legge opp til for å sikre at vi kan bruke den arbeidskraften på en god måte i sektorer hvor vi trenger arbeidskraft? Og det er sektorer i Norge hvor vi i årene fremover kommer til å trenge arbeidskraft.


Les hele debatten