Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er fornuftig å fjerne regelen om at veksten innenfor rus og psykiatri skal være større enn veksten innenfor somatikk, med bakgrunn i at disse to pasientgruppene fortsatt opplever å bli diskriminert på alle nivåer i vårt helsevesen

Datert: 11.01.2012
Besvart: 11.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): For andre tertial i 2011 står det 2 948 personer som er rusavhengige, i kø. De ønsker å bli behandlet så de kommer i en situasjon der de ikke lenger er avhengige av rus. I 2005 innførte Høyres daværende helseminister, Ansgar Gabrielsen, det jeg vil kalle for en gyllen regel for alle helseforetakene, nemlig at veksten innenfor rus og psykiatri hver for seg skulle være større enn veksten innenfor somatikk. Dette var en gyllen regel som skulle sørge for – når opptrappingsplanen innenfor psykiatri var over, men mange fortsatt sto i kø for rusbehandling – å styre sykehusene slik som det var behov for, at det ikke alltid, som i årene før, var de somatiske pasientene som vant kampen om ressursene.

Historiene fra helsevesenet viser oss dessverre at disse to pasientgruppene kontinuerlig blir diskriminert på alle nivåer i vårt helsevesen, både i møte med helsevesenet hver eneste dag og også i forhold til hvilke områder som prioriteres økonomisk, både innenfor helsevesenet og dessverre også politisk gjennom årene. Derfor var det behov for en slik gyllen regel. Jeg mener at det er i høyeste grad behov for en slik gyllen regel også i årene framover, med tanke på at over 2 900 med rusavhengighet fortsatt står i kø. Derfor er jeg forundret over å lese oppdragsdokumentet til sykehusene for 2012, der regjeringen for første gang fjerner denne regelen, som har vært gjeldende siden 2005. Mener helseministeren at situasjonen nå tilsier at det er fornuftig å fjerne denne regelen?


Les hele debatten