Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om når det vil komme forslag fra statsråden som virkelig monner når det gjelder å få flere gode lærere og flere faglærte inn i norsk skole

Datert: 11.01.2012
Besvart: 11.01.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Nå har SV snart styrt Kunnskapsdepartementet et skoleløp, og når man taler her i salen, snakker man ofte om at læreren er viktigst. Det er en rekke vedtak SV og regjeringa har gjort. Et hovedtrekk ved de vedtakene er at man har gjennomført reformer som angår lærere, uten lærere. Man har laget åtte flere skoletimer, man skal innføre valgfag, man har innført leksehjelp – men da med ufaglærte, fordi man ikke hadde nok lærere – og man vil ha mer fysisk aktivitet, også uten lærere.

Trekket er at vi har få kvalifiserte lærere. Snittalderen øker blant dem, og selv om noen flere søker, er en fjerdedel av norske lærere ikke lærere. De har andre yrker. Statistisk sentralbyrå sier at vi i 2020 kommer til å mangle 18 000 lærere i norsk skole, uten at vi ser at regjeringa tar noen nye grep for å øke lærerutdanninga, slik at vi hadde fått en attraktiv og god lærerutdanning, satse mer på etter- og videreutdanning, som gjør at lærere hadde orket å stå lenger i jobben, eller nedkjempe skolebyråkratiet – som er en av de grunnene som alle de lærerne som ikke er lærere, oppgir for at de ikke ønsker seg tilbake til yrket.

Så er spørsmålet mitt: Når kommer det et forslag fra statsråden som virkelig monner når det gjelder å få flere gode lærere og flere faglærte inn i norsk skole?


Les hele debatten