Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorfor ikke statsråden føler ansvar for å hjelpe universitets- og høyskolesektoren med å redusere kostnadene til tidsskriftsabonnement, som er avgjørende hjelpemidler, særlig for forskerne

Datert: 12.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Handlingsrommet i universitets- og høyskolesektoren er under press. Det er nødvendig å se på alle kostnader. Tidsskriftsabonnement har hatt 300 pst. prisøkning de siste 6 år. Dette er avgjørende hjelpemidler, særlig for forskerne. Kostnadene kan reduseres gjennom å fremforhandle et samlet abonnement for sektoren. Til TV 2 svarer statsråden imidlertid at dette må den enkelte institusjon ordne selv.

Hva er grunnlaget for at statsråden ikke føler ansvar for å hjelpe sektoren med å redusere de grunnleggende kostnadene til slike abonnement?


Les hele debatten