Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Datert: 12.01.2012
Spørsmålet er trukket tilbake

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Stortinget vedtok høsten 2011 at Forsvarsdepartementet i 2012 kan etablere en todelt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner i perioden 1978–2009. Under gitte forutsetninger øker maksimal erstatning til 65G. Endringene i dagens ordning krever forskriftsendringer.

Hva er status for arbeidet med forskriften, og når vil arbeidet være ferdigstilt og den nye ordningen kunne tre i kraft?


Les hele debatten