Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hva som er status i forhandlingene med Sverige om forvaltningen av ulv

Datert: 12.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Stortinget vedtok nytt rovviltforlik i fjor sommer. Ulv ble da satt "på vent" og en av forutsetningene var at det skulle forhandles og diskuteres med Sverige i tiden framover. Ingen informasjon tilflyter Stortinget til tross for at avtaler er underskrevet og det spekuleres i at Norge skal delta i utsettingsprosjekter med ulv. I rovviltforliket pkt. 4.2 står følgende om forhandlingene med Sverige: "Stortinget skal holdes orientert om forhandlingene".

Hva er status i forhandlingene?


Les hele debatten